Gallia interactive Map - alpha version

Jeżeli uważasz, że coś powinno znaleźć się na tej mapie - wejdź na naszego discorda i napisz o tym

If you think something should be on this map - go to our discord and write about it